Наша школа у школској 2018/2019. години уписује ученике у следеће образовне профиле:

IV степен
Економски техничар – 60 ученика
Финансијски администратор – 60 ученика
Службеник у банкарству и осигурању – 30 ученика
Комерцијалиста – 30 ученика

III степен
Трговац дуал – 30 ученика.

Детаљније о свим образовним профилима можете погледати у делу образовни профили.