1. Аничић Марко
 2. Брајковић Ивана
 3. Вујичић Милош
 4. Вукајловић Ђорђе
 5. Вукајловић Ивана
 6. Вулишић Драгана
 7. Гавриловић Анђела
 8. Гавриловић Лука
 9. Драгнић Исидора
 10. Јовановић Лазар
 11. Лишанин Андрија
 12. Луковић Јована
 13. Марић Катарина
 14. Никшић Никола
 15. Петровић Никола
 16. Плазинић Теодора
 17. Радисавчевић Јована
 18. Рајичић Кристина
 19. Ракић Теодора
 20. Стевановић Јелена
 21. Стевић Јован
 22. Тодоровић Лазар
 23. Трашевић Анђела