1. Анђелковић Јана
 2. Арсовић Невена
 3. Белић Александра
 4. Гавриловић Никола
 5. Драгићевић Милица
 6. Зорић Јанко
 7. Јелић Нада
 8. Костић Ђорђе
 9. Марковић Марина
 10. Мирић Владимир
 11. Недовић Душан
 12. Ницовић Никола
 13. Поповић Игор
 14. Радивојевић Магдалена
 15. Ракићевић Бојана
 16. Ружић Софија
 17. Савковић Никола
 18. Спасојевић Сандра
 19. Стевановић Јована
 20. Томашевић Магдалена
 21. Томовић Наталија
 22. Цветковић Теодора
 23. Чекановић Јована
 24. Шибалић Никола