Образовни профил: Трговац  

Подручје рада:трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: три године

У првом, другом и трећем разреду одржава се практична и блок настава (ученици имају прилику да раде у продавницама и тако у пракси провере стечена знања и вештине).

Трговац ће умети да: обавља послове набавке и продаје у продавницама, електронски обрађује податке, комуницира и обавља пословну коресподенцију...

Куда даље?

- доквалификација за четврти степен

- наставак даљег школовања у високошколским установама

- основне струковне студије

- основне академске студије

- дипломске академске студије – мастер

Списак предмета који се уче у 1. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Хемија

Стручни предмети:

 • Основи трговине
 • Техника продаје и услуге купцима
 • Пословна комуникација
 • Познавање робе
 • Практична настава

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 2. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика

Стручни предмети:

 • Техника продаје и услуге купцима
 • Маркетинг у трговини
 • Основи пословања у трговини
 • Познавање робе
 • Практична настава

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 3. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Екологија и заштита животне средине
 • Географија
 • Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

 • Комерцијално познавање робе
 • Набавка и физичка дистрибуција
 • Психологија и понашање потрошача
 • Предузетништво
 • Пословна информатика
 • Практична настава

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање