План општеобразовних предмета и наставни план за стручне предмете

Списак предмета који се уче у 1. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Биологија

Стручни предмети:

 • Принципи економије
 • Канцеларијско пословање
 • Рачуноводство
 • Банкарско пословање
 • Осигурање
 • Право

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 2. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Историја
 • Географија

Стручни предмети:

 • Принципи економије
 • Канцеларијско пословање
 • Рачуноводство
 • Банкарско пословање
 • Осигурање
 • Право
 • Комуникација у продаји

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 3. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика

Стручни предмети:

 • Банкарско пословање
 • Осигурање
 • Право
 • Пословне финансије
 • Банкарска обука
 • Обука у осигуравајућем друштву

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 4. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија са правом грађана

Стручни предмети:

 • Банкарско пословање
 • Осигурање
 • Банкарска обука
 • Обука у осигуравајућем друштву
 • Предузетништво

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Листа изборних предмета према програму образовног профила (трећи и четврти разред):

 1. 1)Стручни предмети
 • Национална економија – трећи разред
 • Статистика – трећи разред
 • Пословна економија – четврти разред
 • Маркетинг – четврти разред
 1. 2)Општеобразовни предмети
 • Ликовна култура – трећи и четврти разред
 • Екологија и заштита животне средине – трећи и четврти разред
 • Историја (одабране теме) – трећи и четврти разред
 • Музичка култура – трећи и четврти разред
 • Изабрана поглавља математике – четврти разред
 • Филозофија – четврти разред