Образовни профил: Економски техничар

Подручје рада:економија, право и администрација

Трајање образовања:четири године

Економски техничар ће умети да: обавља финансијско-рачуноводствене послове, комерцијалне, један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта, води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању, обавља готовински и безготовински платни промет, електронски обрађује податке.

Након завршеног средњег образовања, економски техничари могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друтвава, у банкама, осигуравајућим компанијама, књиговодственим агенцијама, ревизорским кућама...

Многи ученици се одлуче да упишу факултете што са успехом и чине.

Списак предмета који се уче у 1. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Екологија
 • Хемија

Стручни предмети:

 • Основи економије
 • Пословна економија
 • Рачуноводство
 • Савремена пословна коресподенција

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 2. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Историја

Стручни предмети:

 • Основи економије
 • Пословна економија
 • Рачуноводство
 • Савремена пословна коресподенција
 • Комерцијално познавање робе
 • Економска географија

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 3. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Социологија

Стручни предмети:

 • Основи економије
 • Пословна економија
 • Рачуноводство
 • Статистика
 • Уставно и привредно право
 • Монетарна економија и банкарство
 • Пословна информатика

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање

Списак предмета који се уче у 4. разреду:

Општеобразовни:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика

Стручни предмети:

 • Основи економије
 • Пословна економија
 • Рачуноводство
 • Статистика
 • Уставно и привредно право
 • Монетарна економија и банкарство
 • Маркетинг
 • Пословна информатика

Изборни предмети:

 • Верска настава или
 • Грађанско васпитање