Редни број

Име и презиме

Одељење

Укупан број бодова

Остварен број бодова

1.

Кристина Петровић

IV/2

100

76

2.

Сузана Марковић

IV/2

100

61

3

Милка Анђелић

IV/2

100

59

4.

Милена Нишавић

IV/2

100

36

5.

Милица Јовашевић

IV/1

100

22

На Републичко такмичење из статистике пласирала се ученица Кристина Петровић.

Републичко такмичење из статистике одржаће се од 25-26.03.2022. године у Економској школи „Нада Димић“ Земун.

Похваљују се свe ученицe које су учествовале на такмичењу.

У Чачку, 09.02.2022. године                              Предметни наставници

                                                                            Јована Шеловић

                                                                             Маријана Петровић