Школски одбор

Директор 

Владан Ницовић, професор географије

Помоћници директора

Снежана Гостиљац, професор економске групе предмета

Данијела Рвовић, професор економске групе предмета

Секретар

Савет родитеља

Наставничко веће

Одељењска већа