Одлука о додели уговора ЈНМВ редни број 2/2017

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације  ЈНМВ 2/2017 добра-административна опрема - намештај

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација