Током школске 2017/18. године, организован је рад Ученичког парламента, кога чине представници одељења, и у чијој су организацији учествовале педагог школе Гордана Божанић Поповић, професоркa Јелена Поповић и професор Павле Брковић, као координатори.

На састанку који је одржан у септембру месецу 2017. године, констистуисан је Ученички парламент, на коме је изабрано је руководство парламента (за председника УП - Јелена Кнежевић 4-6, за записничара - Ђурђина Николић 4-2 и за подпредседника - Матија Зиндовић 3-5).

Изабрани су представници УП за Школски одбор: Душан Јакшић 4-4 и Ђурђина Николић 4-2.

Изабран је представник УП за Школски развојни план: Тијана Ивановић 2-1.

Ученици су дали предлоге за рад Парламента у 2017/18.-ој школској години и учествовали у организацији „Берзе књига“ тј. прикупљању и размени уџбеника.

Усвојен је предлог да ученици који су у могућности дају своје уџбенике у школску библиотеку, које ће користити ученици који нису у ситуацији да их купе.

Планирано је формирање „Тима читалаца“-књижевна секција у сарадњи са професорком Александром Вучковић.

Договорено је да се списак одељења чији представници не долазе на седнице УП окачи на огласној табли у Наставничкој канцеларији како би разредне старешине тих одељења имале увид у то и опоменуле представнике својих одељења да обављају своје обавезе.

Констатовано је да је потребно утврдити критеријум по коме би се доносиле одлуке о прихватању хуманитарних акција.

Извршена је презентација и анализа статистичких података о успеху ученика на крају првог класификационог периода. Школски педагог Гордана Божанић Поповић је скренула пажњу на повећани број изостанака као и лошији успех ученика сада него у истом периоду претходне школске године. Дат је предлог да ученици са одељењским старешинама попричају на ову тему како се се смањили изостанци, а побољшао успех.

Састанку УП који је оджан, на излету у Тополи (у оквиру излета ученика првог разреда), присуствовало 14 ученика представника одељења у УП. Састанком је председавао Директор школе, Владан Ницовић, који је говорио о потреби укључивања свих ученика, а посебно чланова УП у школски живот и рад. Говорио је о томе да се данас средства за унапређење услова у школи додељују по основу различитих врста пројеката који су на располагању за аплицирање. Директор је апеловао на ученике представнике у УП да се додатно ангажују баш у овој области. Договорено је да се одржи следећи УП у школским просторијама када ће бити евалуиран састанак одржан у Тополи и када би ученици могли да изнесу сопствене предлоге за унапређење школског живота и рада.

На састанку УП у школи евалуиран је састанак УП и Директора школе, одржан у Тополи, поводом ангажовања ученика у унапређењу живота и рада у школи. Закључак је, да би било добро, да ученици редовно прате конкурсе који се објављују, пишу пројекте и на тај начин добију средства којима би могли да реализују своје идеје за унапређење школског живота и рада. То је једини начин да се побољшају услови за рад у школи, с обзиром да је школа непрофитна институција. Ученици су дали неке своје идеје за уређење школе: уређење школског дворишта, постављање клупица за седење, увођење нових секција итд.

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију у сарадњи са Канцеларијом за младе Чачак, организoвао је за чланове Ученичког парламента предавање на тему: „ОМЛАДИНСКА РАЗМЕНА ЕРАЗМУСПЛУС ПРОГРАМА“. Предавачи су били: координатор Канцеларије за младе Јелена Ковачевић, волонтери Канцеларије за младе Борис Каличанин и Алекса Павловић.

Представници канцеларије за младе су најпре представили различите акције и пројекте у којима су учествовали волонтери канцеларије за младе. Предавање је било праћено презентацијом са сликама различитих активности у којима су учествовали.

Након тога Јелена Ковачевић је представила програм ЕРАЗМУСПЛУС омладинске размене. Реч је о програму Европске уније који се односи на финансирање различитих едукативних радионица, предавања, конференција и волонтеризма у разним земљама Европске уније као и партнерским земљама међу којима је и Србија. Наша национална канцеларије преко које се спроводи програм еразмус плус је Темпус фондација. Волонтери канцеларије за младе су пренели своје утиске са омладинских размена на којима су били.

Ученица Магдалена Павловић присуствовала је Скупштини Уније средњошколаца Србије. Представници школа су говорили о Ученичком парламенту у својој школи и начину на који функционише. Присутни су говорили о добрим и лошим странама својих УП и дали једни другима идеје за унапређење УП у својим школама.

Састанку УП су присуствовалау три представника пројекта AIESEC. Они су нашим ученицима представили могућности овог пројекта који ће се организовати у нашој школи ако се прикупи довољан број ученика који желе да учествују.

Професор Павле Брковић је скренуо пажњу ученицима на такмичење из области економије, где је задатак да се пишу истраживачки радови на одређене теме.

На почетку другог полугодишта школски педагог Гордана Поповић Божанић је презентовала статистичке податке о успеху ученика на крају првог полугодишта. На Наставничком већу су презентовани подаци о успеху ученика на другом класификационом периоду и то: наша школа има 806 ученика, од тога је 599 ученика (74%) позитивно оцењено, што је знатно бољи успех од успеха са првог класификационог периода. Такође су анализирани подаци о изостанцима. Према статистичким подацима, ученици су остварили 40000 изостанака, што је у просеку 50 изостанка по ученику. Повећан је просечан број неоправданих изостанака по ученику и износи 3 изостанка.

Чланови Ученичког парламента су упознати са увођењем новог начина полагања матуре који је увело Министарство просвете. На основу новог закона, ученици средњих стручних школа ће полагати стручну матуру, док ће ученици гимназија полагати општу матуру. Ученици средњих стручних школа ће такође полагати општу матуру уколико уписују факултете који нису у струци школе коју си завршили. Обе матуре садрже исти број предмета, два општа (математика и српски језик и књижевност) и један изборни предмет, односно стручни део.

Ученица Тијана Ивановић 2-1 је изабрана за представника УП наше школе на ванредном Националном састанку Уније средњошколаца Србије 2018. године.

Члановима Парламента је представљен наградни конкурс Европски дневник који пружа могућност ученицима да студирају у земљама Европске уније.

Као и сваке године ученици наше школе су узели учешће у хуманитарним акцијама за помоћ ученицима којима је то потребно. Прикупљена је хуманитарна помоћ за ученика ОШ „Вук Караџић“. Ова акција је покренута од стране одељења IV2 уз помоћ професора Павла Брковића. У оквиру ове акције заказан је састанак са градоначелником Милуном Тодоровић како би се организовали и хуманитарни турнири у кошарци.

Ове године Канцеларија за младе је уз помоћ града Чачка организовала часове плеса за матуранте који ће крајем ове школске године наступати на градском тргу. Часове плеса наши матуранти ће имати у сали за физичко васпитање техничке школе, заједно са матурантима те школе.

Професори су обавестили ученике о прикупљању амбалаже производа за школску продавницу коју ће ученици образовног профила трговац користити за праксу.

На састанку УП одржаном у јуну ученица Тијана Ивановић 2-1 је презентовала теме које су биле разматране на ванредном Националном састанку Уније средњошколаца Србије 2018. године. Присутни на том састанку су говорили о добрим и лошим странама својих УП и давали једни другима савете како да побољшају рад својих Парламената у школама. Биран је и Управни и Надзорни одбор УНСС-а где је сваки представник имао право да гласа.

Школски педагог Гордана Божанић Поповић је дала предлог о унапређењу рада УП. Предлог је да се сваки представник одељења на УП прикључи једној групи која организује рад Парламента. Нпр. да се оформи група за организацију Парламента (њихов задатак би био да осмисле дневни ред), група за Информисање о пројектима (њихов задатак би био да сами нађу пројекте за које мисле да би у сарадњи са професорима могли да конкуришу) итд. Свака група би требало да садржи 3-5 чланова, може бити и више од 5 чланова али не мање од 3. Чланови Парламента су се сложили са наведеним предлогом.

                                                                                                     Koординатори Ученичког парламента

                                                                                                     проф. Јелена Поповић, проф. Павле Брковић

Према Закону о основама система образовања и васпитања, члан 105, у средњој школи се организује ученички парламент.

Ученички парламент чини по један  представник  из сваког  одељења, при чему сваки члан има свог заменика у случају одсуства. Бира се сваке године и има свог председника. Школске 2013/14. године, парламент броји укупно 32 члана. Председник парламента је Вељко Каранац, ученик одељења IV8.

Парламент се састаје крајем месеца према унапред усвојеном плану рада ученичког парламента, који је део годишњег плана рада школе. Разматра све теме од значаја за живот и рад свих ученика у школи. Kоординатори парламента су: Гордана Поповић Божанић, педагог школе, Јелена Поповић и Љиљана Драшковић, наставници економске групе предмета.

Након конституисања ученичког парламента, приступа се реализацији тема које су предвиђене, као што су: организовање акције „Књиге за наше другове“; затим организовање хуманитарне акције „сестре Јовановић“; предавања на актуелне теме из области економије, од стране професора и сарадника са разних факултета; учешће у раду „Канцеларије младих“, учешће у истраживачком пројекту, пружање идеја у циљу постизања још бољег успеха... У плану је и реализација уређења школског простора, организација сајма виртуелних привредних друштава, организација матуре и пружање одговора на све текуће недоумице и питања ученика током боравка у школи.

Од ученика се очекује да буду укључени у процес одлучивања кроз ученички парламент због тога:

 • Што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.
 • Што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.
 • Што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.
 • Што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • Што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
 • Што се тиме утиче на њихову бољу информисаност.
 • Што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • Што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

Уопштено говорећи, ученички парламент даје мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о:

 •  правилима понашања у школи,
 • годишњем програму рада,
 • школском развојном плану,
 • слободним и ваннаставним активностима,
 • учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.