Током целе 2016. године обележаваће се јубилеј 400 година од смрти највећег драмског писца свих времена, генијалног Вилијема Шекспира. Наша школа се придружила овој глобалној манифестацији и у среду, 27. IV2016. обележила пригодним и скромним програмом поменути јубилеј. Ученици I1 и I3 су са професором енглеског језика и професором српског језика припремили сећање на Шекспира. Уз одређене фотографије које предствљају Шекспиров  живот и његово стваралаштво, кроз казивање делова из РОМЕА И ЈУЛИЈЕ на раном модерном енглеском језику (Шекспиров језик) и српском, као и помоћу сцена из филма ЗАЉУБЉЕНИ ШЕКСПИР сви присутни су могли осетити дух тог ренесансног доба и још једном схватити изузетност овог писца.

  Тања Пајић

Заједнички час ученика смера банкарски службеник и  службеник осигурања, III/3  и  III/8.

Час организовале професорке Марија Цветић и Данијела Рвовић

У Економској школи у Чачку се примењују облици активно-оријентисане наставе, као  савремен начин за усвајање знања и стицање практичних вештина.

Акценат је на тимском раду ученика, који се реализује путем рада у групама и паровима.  Групе и парови се формирају у зависности од захтева радних задатака који се постављају пред ученике.

Циљ оваквог начина  рада је савладавање теоријских знања кроз решавање ситуацијских задатака и практичне примене истих, чиме ученици од пасивних слушаоца постају активни учесници у реализацији наставе.

Део наставе се у појединим образовним  профилима као што су: финансијски администратор, комерцијалиста, службеник осигурања и банкарски службеник,  одвија кроз рад у виртуелним привредним друштвима у статусу запослених лица.

На овакав начин успевамо да образујемо кадар који ће по завршетку школовања, имати знање и занимање у складу са потребама тржишта рада.