• Економска школа у Чачку
    Економска школа у Чачку
  • Школа са традицијом
    Школа са традицијом
  • Основана 1948. године
    Основана 1948. године

Користимо прилику да вас упознамо са кључним информацијама у вези са спровођењем пилотирања државне матуре које ће бити одржано у априлу 2022. године.

1. Сатница
1.1. Важни датуми
ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И ПРЕГЛЕДАЊЕ
1. Писмени испити
Уторак, 05. 04. 2022:      Српски језик и књижевност/ матерњи језик и књижевност
Среда, 06. 04. 2022:         Математика
Петак, 08.04.2022. тест стручно теоријских знања за ученике образовног профила Економски техничар  (4/1 и 4/2)
1.2. Време полагања испита
Испити се сваки дан полажу од 12.00 до 15.00 часова.
 
Ученици који учествују у пилотирању иду у школу према свом распореду часова.
Ако ученик изостане са тестирања мора се наредног дана јавити директору школе са лекарским уврењем којим правда изостајање са теста.
 
2. Практични делови стручних испита
Од 11. 04. до 15. 04. 2022: Извођење практичних делова стручних испита на узорку школа, образовних профила и ученика (школе у којима ће се пилотирати практични делови стручних испита о томе су обавештене посебним дописом, важи за профил Економски техничар ако наша школа буде у узорку)
 
2 Припрема дежурних наставника у данима полагања испита
11.30–11.45: Одлазак дежурних наставника у просторије у којима се полажу испити. Ученици улазе и седају свако на своје место. Дежурни наставници проверавају идентитет ученика – дужност ученика је да понесе документ за идентификацију.
11.45: Дежурни наставници отварају кесе са тестовима и додељују их ученицима који их шифрирају у складу са упутством.
12.00: Почетак полагања тестова
15.00: Завршетак полагања тестова
У току трајања тестирања првих 30 минута ученици не могу напуштати учионицу, као и задњих 15 минута. 
Када ураде тест предају га дежурном наставнику и тада напуштају учионицу.
 
После прегледања тестова, а ради евентуалног уписивања оцене у дневник, тестове треба дешифровати.
Пошто се ученици упознају са резултатима тестирања и оценама које су остварили, изјашњавају се да ли желе да им се исте унесу у дневник.
 
3. Листе дозвољеног прибора који ученици могу да понесу на појединачне испите
Кандидати могу на испиту имати само прибор одређен приручником за одређени општеобразовни наставни предмет, односно образовни профил. У просторију кандидати могу унети само неопходне личне ствари које се морају одложити на за то предвиђено место. Кандидати у просторији не смеју имати помагала попут мобилног телефона или других преносивих уређаја електронске комуникације.
За предмет-српски језик и књижевност, дозвољен  прибор: хемијска оловка
                 -математика: хемијска оловка, графитна оловка, резач, гумица, шестар и два троугла, калкулатор
                 -тест стручно тепријских знања: хемијска оловка и калкулатор
 
 
У записнику са родитељског састанка  обавезна тачка је  пилотирање државне матуре.
 

Бројач посета

300323
ДанасДанас47
ЈучеЈуче136
Ове седмицеОве седмице286
Овог месецаОвог месеца1909
Укупно Укупно 300323