• Економска школа у Чачку
    Економска школа у Чачку
  • Школа са традицијом
    Школа са традицијом
  • Основана 1948. године
    Основана 1948. године

У првом полугодишту школу је похађало 773 ученикa у 27 одељења образовних рофила: економски техничар, финансијски администратор,   комерцијалиста, службеник у банкарству и осигурању и трговац.

Извештај о успеху и владању ученика свих профила на крају другог класификационог периода у школској 2020/2021. години

На крају првог полугодишта у 27 одељења је 773 ученика. Са позитивним успехом је 601 ученик (77%), 59 (8%) ученика је неоцењено, са недовољним оценама је 113 (15%) ученика. Повећан број неоцењених ученика је последица измењеног календара рада за школску 2020/21.годину, према којем се, због епидемиолошке ситуације, прво полугодиште завршило 18.децембра 2020.године, а у периоду од 30.новембра до 18.децембра настава се реализовала на даљину.

Ученици су направили 14286 оправданих изостанака, 853 неоправданих , укупно 15193. Просек изостајања је 18 оправдана изостанка по ученику и 1 неоправдан по ученику.

Бројно стање Успех ученика Владање ученика Изостанци укупно/просек по ученику  
Одељење Бр.ученика Одличан Вр.добар Добар Довољан Укупно Са 1 недовољном Са 2 недовољне Са 3 и више недовољних УКУПНО Неоцењени Примерно Врло добро Добро оправдани неоправдани укупно
I-IV 706 147 308 107 1 563 52 17 23 92 51 693 11 2 13074 755 13829
I-III 67 3 20 15 0 38 8 7 6 21 8 62 0 5 1212 98 1310
УК 773 150 328 122 1 601 60 24 29 113 59 755 11 7 14286 853 15139
% 19 42 16 77 8 3 4 15 8 98 18 1 19
                                           

Табела бр 3. Успех ученика на нивоу школе

Успех ученика на четворогодишњим профилима:

 

На четворогодишњим образовним профилима је 706 ученика, 563 (80%) ученика је без недовољних оцена , а са недовољним оценама је 92 (13%) ученика, а 51 (7%) ученика је неоцењено.

Одличних је 147 (21%), врло добрих 308 (44%), добрих 107 (15%), и један ученик је полугодиште завршио са довољним успехом.

У категорији ученика са недовољним оценама највише је ученика са једном недовољном 52 (8%), са две недовољне је 17 (2%) а у категорији са три и више недовољних је 23 (3%) ученика.

Ученици су направили 13074 оправданих изостанака, 755 неоправданих , укупно 13829. Просек изостајања је ове године 18 оправданих изостанка и 1 неоправдан по ученику.

Примерно владање има 693 (98%) ученика, а 13 ученика има смањену оцену из владања.

Најбољи успех су остварили ученици четвртог разреда , следе ученици другог и трећег разреда, и на крају, ученици првог разреда. Најмањи проценат неоцењених ученика је у другом разреду (2%) док у осталим разредима проценат неоцењених је креће од 7% до 10,5%.

Што се тиче изостанака, ниједан разред се не истиче, у свим разредима је просечан број изостанака, оправданих и неоправданих, исти.

 

Бројно стање Успех ученика Владање ученика Изостанци укупно/просек по ученику  
Одељење Бр.ученика Одличан Вр.добар Добар Довољан Укупно Са 1 недовољном Са 2 недовољне Са 3 и више недовољних УКУПНО Неоцењени Примерно Врло добро Добро оправдани неоправдани укупно
I 178 25 76 33 0 134 15 5 7 27 17 177 1 0 3150 106 3256
II 177 29 79 37 0 145 14 5 9 28 4 173 3 1 3114 218 3332
III 172 38 74 24 0 136 14 1 3 18 18 169 2 1 3034 203 3237
IV 179 55 79 13 1 148 9 6 4 19 12 174 5 0 3776 228 4004
УК 706 147 308 107 1 563 52 17 23 92 51 693 11 2 13074 755 13829
% 21 44 15 80 8 2 3 13 7 98 18 1 19
                                           

Табела бр 4. Успех ученика на нивоу четворогодишњим профилима

 

Успех ученика на трогодишњим профилима:

У три одељења од првог до трећег разреда има 67 ученика, 38 ученика је имало позитиван успех, а са недовољним оценама је 21 ученика, а 8 ученика је неоцењено.

Одличних је 3 ученика, 20 врло добрих, 15 добрих ученика . Нема ученика са довољним успехом.

Ученици овог профила начинили су 1212 оправданих изостанака, 98 неоправданих , укупно 1310 изостанка.

Просек изостајања је 18 оправданих и 1 неоправдан по ученику.

Најбољи успех на образовном профилу трговац су постигли ученици трећег разреда.

Бројно стање Успех ученика Владање ученика Изостанци укупно/просек по ученику
Одељење Бр.ученика Одличан Вр.добар Добар Довољан Укупно Са 1 недовољном Са 2 недовољне Са 3 и више недовољних УКУПНО Неоцењени Примерно Врло добро Добро оправдани неоправдани укупно
I 20 0 7 4 0 11 0 2 4 6 3 20 0 0 295 17 312
II 27 2 4 5 0 11 8 5 2 15 1 27 0 0 588 12 600
III 20 1 9 6 0 16 0 0 0 0 4 15 0 5 329 69 398
УК 67 3 20 15 0 38 8 7 6 21 8 62 0 5 1212 98 1310
% 5 30 22 57 12 10 9 31 12 92 18 1 19

Табела бр 5. Успех ученика на образовном профилу трговац

Бројач посета

299509
ДанасДанас59
ЈучеЈуче135
Ове седмицеОве седмице384
Овог месецаОвог месеца1095
Укупно Укупно 299509