У недељу 1. 12. 2019. чланови секције су посетили специјални резерват ''Засавица''. Посета је уследила након позива Фалултета  за примењену екологију ''Футура'', са којим смо започели сарадњу прошлог месеца, када смо учествовали у прстеновању птица.

У Засавици смо омали прилику да видимо аутохтоне врсте домаћих животиња које су данас скоро заборављене, а које су се пре само једног века гајиле у свим крајевима наше земље. То су пре свега: мангулица, подолско говече, балкански магарац (са којима смо се највише фотографисали), итд.

ЗАСАВИЦА

Возили смо се бродићем по кориту речице Засавица и уз стручног водича се упознавали са изузетно богатим биљним и животињским светом овог заштићеног подручја. На жалост нисмо видели чувене даброве, али смо видели трагове њиховог рада.

Имали смо и краће предавање професора са факултета ''Футура'' о пречистачима воде који су патентирани управо са ове научне установе.

У повратку смо из Мачванске Митровице пешке прешли преко највећег пешачког моста Југоисточне Европе у Сремску Митровицу, највећег града у Срему. Уживали смо у лепој старој архитектури овог римског царског града, видели римске мозаике, остатке царске палате и на кратко осетили дух Војводине .

ЗАСАВИЦА2

ЗАСАВИЦА3

ЗАСАВИЦА 1

професори Горан Шипетић и Иван Рвовић