Имамо сазнања да се од ученика наше школе тражи да попуне анкету и дају свој матични број особи која се представља да то ради за интересе туристичке агенције уз дозволу и сагласност директора наше школе. Упозоравамо ученике да се не укључују у такве активности јер су оне нелегалне и немају везе са школом. 

О потенцијалним ескурзијама, стручно студијским путовањима и излетима биће накнадно донете одлуке, поступно, редоследом који предвиђа  Правилник о извођењу ескурзија и излета. 

 

Директор школе