РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I5

21.03. 2022.

   

Енглески језик

01.03.2022.

Рачуноводство

22.02.2022.

Биологија

25.03.2022.

       

I6

     

Биологија

25.03.2022.

Рачуноводство

01.03.2022.

         

II5

22.03.2022.

 

08.04.2022.

Пословна економија

24.01.2022.

Пословна економија

07.02.2022.

Математика

04.03.и 09.03.2022.

Рачуноводство

28.02.2022.

     

II6

   

31.03.2022.

Канцеларијско пословање

22.и23.02.2022.

Пословна економија

28.01. и 11.02.2022.

ФРО

17.03.2022.

Математика

02.03.2022.

     

III5

25.03.2022.

   

Енглески језик

01.03.и 04.03.2022.

ФРО

09.03.2022.

         

III6

   

28.03.2022.

Електронско пословање

16.03.2022.

Математика

28.02.2022.

         

IV5

15.03.2022.

 

07.04.2022.

Статистика

14.03.и 18.03.2022.

Математика

16.03. и 17.03.2022.

ФРО

30.03.2022.

       

IV6

   

05.04.2022.

Статистика

15.03.и 16.03.2022.

Енглески језик

25.02.2022.

ФРО

28.03.2022.

Рачуноводство

23.02.и

24.02.2022.

Математика

10.03.2022.

   

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

                                    КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

 

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Рачуноводство

Изабрана поглавља мат.

Предмет,

 датум

Предмет,

датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I1

17.03.2022.

 

01.04.2022.

18.03.2022.

 

Рачуноводство

11.02.2022.

Математика

04.03. и 09.03.2022.

     

I2

   

1.недеља априла

   

Хемија

08.03.2022.

Енглески језик

02.03.2022.

Биологија

25.03.2022.

Рачуноводство

28.02.2022.

Матем.

1.нед. марта

II1

21.03.2022.

       

Пословна економија

15.03.2022.

Рачуноводство

08.02. и 22.02.2022.

Економско пословање

24.02.2022.

Економско пословање

24.03.2022.

 

II2

   

Прва недеља априла

   

Пословна економија

16.03.2022.

Рачуноводство

07.03.2022.

Економско пословање

23.02.2022.

Економско пословање

23.03.2022.

Енглески

11.03.

Пословни енглески

18.03.22.

III1

23.03.2022.

       

Статистика

15.03.и 18.03.2022.

       

III2

   

28.03.2022.

 

17.03.2022.

Економско пословање

22.03.и 24.03.2022.

Рачуноводство

01.03. и

03.03.2022.

Математика

28.02.2022.

   

IV1

24.03.2022.

 

01.04.2022.

 

04.03.и 07.03.2022.

Маркетинг

03.03. и 10.03.2022.

Математика

11.03. и 14.03.2022.

     

IV2

   

Прва недеља априла

12.04.2022.

 

Статистика

18.03. и 15.04.2022.

Енглески језик

28.02.2022.

Рачуноводство

02.03.2022.

Маркетинг

09.03.и 16.03.2022.

Математика

Прва недеља марта

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА KOМЕРЦИЈАЛИСТА

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Немачки

језик

Математика

Предмет,

датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I4

     

Прва недеља априла

Енглески језик

01.03.2022.

Рачуноводство

у трговини

11.03.2022.

Немачки језик

14.03.2022.

Физика

28.02.2022.

 

II4

     

Прва недеља априла

Хемија

08.03.2022.

Енглески језик

10.03.2022.

Рачуноводство

17.02.2022.

ОНП

24.02.2022.

Немачки језик

14.03.2022.

Биологија

16.03.2022.

III4

     

30.03.2022.

Статистика

07.02.и 09.02.2022.

ОВП

25.03.2022.

ОНП

24.02.2022.

Немачки језик

10.03.2022.

Математика

09.03.2022.

IV4

     

Прва недеља априла

 

Енглески језик

24.02.2022.

Немачки језик

10.03.2022.

Маркетинг у трговини

02.03.и 03.03.2022.

 
 
                     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Други предмет

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I3

   

07.04.2022.

 

Канцеларијско пословање

10.02.и 11.02.2022.

Енглески језик

04.03.2022.

Рачуноводство

08.03.и 10.03.2022.

Банкарско пословање

28.02.и 07.03.2022.

Математика

17.03.2022.

Физика

23.02.2022.

II3

07.03.2022.

     

Канцеларијско пословање

10.02.и 11.02.2022.

Рачуноводство

04.03.2022.

Биологија

23.03.2022.

     

III3

23.03.2022.

 

31.03.2022.

 

Статистика

24.02.2022.

17.03.2022.

Математика

02.03.2022.

03.03.2022.

Банкарска обука

10.03.2022.

Обука у ОД

01.02.2022.

Обука у ОД

01.02.2022.

Енглески језик

21.03. и 28.03.2022.

IV8

   

13.04.2022.

 

Банкарска обука

07.03.2022.

Обука ОД

24.02.2022.

Енглески језик

25.02.2022.

Математика

02.03.2022.

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ТРГОВАЦ

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Други предмет

Други предмет

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I7

18.03.2022.

 

01.04.2022.

   

Енглески језик

24.02.2022.

Математика

02.03.2022.

     

II7

09.03.2022.

       

Основи пословања у трговини

23.03.2022.

Енглески језик

02.03.2022.

     

III7

    21.03.2022.

       

Математика

22.03.и 29.03.2022.

Енглески језик

01.03.2022.