РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I5

4. седмица октобра

   

Рачуноводство

1.10.2021.

Пословна економија

27.9.2021.

Енглески језик

19.10.2021.

Биологија

29.9.и 29.10.2021.

     

I6

     

Рачуноводство

5.10.2021.

Математика

8.10.2021.

Биологија

29.9.и 29.10.2021.

Енглески језик

26.10.2021.

     

II5

4. седмица октобра

   

Пословна информатика

14.10.и 18.10.2021.

Рачуноводство

4.10.2021.

Пословна економија

27.9.2021.

       

II6

     

Пословна економија

28.9.2021.

Пословна информатика

13.10.2021.

Рачуноводство

21.9.2021.

Рачуноводство

19.10.2021.

ФРО

29.10.2021.

   

III5

     

ФРО

6.10.2021.

Рачуноводство

14.10.2021.

Рачуноводство

18.10.2021.

Енглески језик

19/22.10.2021.

Пословни енглески

7.10.2021.

   

III6

     

Пословна економија

28.9.2021.

Електронско пословање

13.10.2021.

ФРО

21.10.2021.

Рачуноводство

11.10.2021.

     

IV5

3. седмица октобра

17.11.2021.

28.10.2021.

Математика

23.9.2021.

ФРО

6.10.2021.

Енглески језик

20.10.2021.

       

IV6

     

Рачуноводство

6.10.и 7.10.2021.

ФРО

11.10.2021.

Енглески језик

26.10.2021.

       

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

                                    КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

 

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Рачуноводство

Статистика

Предмет,

 датум

Предмет,

датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I1

4.седмица октобра

 

29.10.2021.

   

Математика

1.10.2021.

Биологија

29.9.2021.

 

Енглески језик

19.10.2021.

 

I2

         

Рачуноводство

4.10.2021. (обе групе)

Математика

5.10.2021.

Енглески језик

14.10.2021.

Биологија

6.10.и 29.20.2021.

 

II1

4. седмица октобра

       

Пословна информатика

21.10. и 26.10.2021.

Економско пословање

27.10.2021.

 

Енглески језик

22.10.2021.

 

II2

     

4.10.2021.

(контролни задатак)

 

ПКК

27.9. и 29.9.2021.

Математика

7.10.2021.

Енглески језик

25.10.2021.

Енглески језик

22.10.2021.

Ек. пословање

20.10.2021.

III1

     

7.10.2021.

(контролни задатак)

 

Економско пословање

4.10.2021.

Рачуноводство

7.10.2021.

 

Енглески језик

20.10.2021.

 

III2

         

Статистика

4.10. и 6.10.2021.

Рачуноводство

12.10. и 14.10.2021.

Економско пословање

30.9. и 5.10.2021.

Енглески језик

20.10.2021.

 

IV1

 

2.11.2021.

29.10.2021.

27.10.2021.

(писмени задатак)

 

Статистика

11.10.2021.

Пословна информатика

3.11.2021.

Маркетинг

30.9. и 7.10.2021.

Математика

4.10.2021.

Рачуноводство

6.10.2021.

IV2

 

21.10.2021.

 

26.10.2021.

 

Статистика

8.10. и 5.11.2021.

Математика

7.10.2021.

Маркетинг

29.9. и 6.10.2021.

Рачуноводство

6.10.2021.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА KOМЕРЦИЈАЛИСТА

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Немачки

језик

Математика

Предмет,

датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I4

       

Математика

8.10.2021.

Рачуноводство у трговини

28-29.9.

26-27.10.2021.

Енглески језик

19.10.2021.

Географија

4-6.10.2021.

 

II4

       

Математика

7.10.2021.

Рачуноводство у трговини

14.10.2021.

Енглески језик

25.10.2021.

Биологија

29.9. и 27.10.2021.

 

III4

       

Трговинско пословање

24.9.2021.

Статистика

24.9. и 27.9.2021.

Обука у БП

22.10.2021.

Међународна шпедиција

5.10.2021.

 

IV4

       

Трговинско пословање

27.9.2021.

Математика

7.10.2021.

Енглески језик

21.10.2021.

Обука

У ВП

19.10.2021.

Предузетништво

1-7-10.2021.

 
                     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Други предмет

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I3

   

28.10.2021.

 

Рачуноводство

5.10.и 7.10.2021.

Енгелски језик

19.10.2021.

Банкарско пословање

4.10 и 11.10.2021.

Математика

7.10.2021.

Рачунарство и информатика

15.10.и 19.10.2021.

 

II3

       

Рачуноводство

8.10.2021.

Банкарско пословање

4.10 и 11.10.2021.

Енглески језик

26.10.2021.

Биологија

1.10.и 29.10.2021.

   

III3

   

27.10.2021.

 

Обука у ОД

19.10.2021.

Статистика

7.10.и 4.11.2021.

Банкарско пословање

4.10.и 11.10.2021.

Математика

30.9.2021.

Банкарска обука

22.10.2021.

Енглески језик

13.10. и 18.10.2021.

IV8

       

Обука у ОД

14.10.2021.

Енглески језик

22.10.2021.

Банкарско пословање

13.10.и 5.10.2021.

Предузетништво

6.10.и 12.10.2021.

   

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ТРГОВАЦ

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Математика

Други предмет

Други предмет

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

Предмет, датум

I7

4.седмица октобра

 

22.10.2021.

   

Математика

24.9.2021.

Рачунарство и информатика

14.10.и 19.10.2021.

Енглески језик

13.10.2021.

   

II7

         

Основи пословања у трговини

27.9.2021.

Енглески језик

15.10.2021.

     

III7

         

Пословна информатика

26.10.2021.

Географија

11.10.и 18.10.2021.

Математика

19.10.2021.

Енглески језик

12.10.2021.