• Економска школа у Чачку
    Економска школа у Чачку
  • Школа са традицијом
    Школа са традицијом
  • Основана 1948. године
    Основана 1948. године

ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ 2020/2021.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I5

13.10.2020. (прва група)

20.10.2020. (друга група)

 

22.10.2020.(2.)

29.10.2020.(1.)

Биологија

30.9.2020.(1.)

25.9.2020.(2.)

Рачуноводство

12.10.2020.(1.)

14.10.2020.(2.)

Математика

1.10.2020.(1.)

8.10.2020.(2.)

       
I6    

 30.10.2020.

4.11.2020. 

Биологија

30.9.2020.(1.)

25.9.2020.(2.)

Енглески језик

7.10.2020.(Б)

Рачуноводство 29.9.2020. (1.)

5.10.2020. (2.)

 Математика

1.10.2020.(1)

7.10.2020.(2)

     
II5

30.09.2020. (1.)

7.10.2020. (2.)

 

22.10.2020.(1.)

29.10.2020.(2.)

ФРО

21.10.2020.(1.)

21.10.2020(2.)

Рачуноводство

1.10.2020.

(1.и2.)

Енглески језик

16.10.2020.(1.)

23.10.2020.(2.)

Математика

1.10.2020.(1.)

5.10.2020.(2.)

Рачуноводство

15.10.2020.

(1.и 2.)

   
II6

30.09.2020. (1.)

7.10.2020. (2.)

 

 28.10.2020.

21.10.2020.

Енглески језик

14.10.2020.(А)

19.10.2020.(Б)

Рачуноводство

21.9.2020.

Пословна информатика

6.10 (1.) и 16.10.2020.(2.)

 Математика

2.10.2020.

7.10.2020.

     
III5

16.10.2020. (1.)

23.10.2020. (2.)

 

30.10.2020.(1.)

4.11.2020.(2.)

ФРО

26.10.2020.

Енглески језик

14.10.2020.(1.)

21.10.2020.(2.)

Пословни енглески

6.10.2020.

       
III6

30.09.2020. (1.)

7.10.2020. (2.)

25.11.2020.

 9.11.2020.

16.11.2020.

Рачуноводство

27.10.2020

(1.и2.)

Енглески језик

6.10.2020.

Енглески језик

15.10.2020.(1.)

21.10.2020.(2.)

ФРО

22.10.2020.

Јавне финансије

7.10.2020. (1.)

14.10.2020.(2.)

 Математика

30.9.2020.

5.10.2020.

 
IV5

5.10.2020. (1.)

12.10.2020. (2.)

 

30.10.2020.(1.)

6.11.2020.(2.)

Рачуноводство

16.9.2020.

25.9.2020.

Маркетинг

24.9.2020.

ФРО

30.09.2020.

Енглески језик

29.10.2020.(1.)

5.11.2020.(2.)

     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ                                    КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...  
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Рачуноводство Статистика

Предмет,

датум

Предмет,

датум

Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I1

15.10.2020.(1.)

22.10.2020.(2.)

 

23.10.2020.(1.)

30.10.2020.(2.)

18.11.2020. и 19.11.2020.  

Биологија

2.10.2020.(1.)

7.10.2020.(2.)

Рачуноводство

6.10.2020.

13.10.2020.

Математика

2.10.2020.(1.)

9.10.2020.(2.)

   
I2  

23.11.2020.(1.)

30.11.2020.(2.)

12.11.2020.    

Биологија

2.10.2020.(1.)

7.10.2020.(2.)

Енглески језик

19.10.2020.(1.)

26.10.2020.(2.)

Рачуноводство

6.10.2020.(1.)и 7.10.2020.(2.)

Математика

9.10.2020.

 
II1

30.09.2020.(1.)

7.10.2020.(2.)

 

21.10.2020.(1.)

28.10.2020.(2.)

   

Економско пословање

26.10.2020.(1.)

22.10.2020.(2.)

Рачуноводство

2.10.2020.

5.10.2020.

Јавне финансије

19.10.2020.

12.10.2020.

Математика

30.9.2020.(1.)

6.10.2020.(2.)

 
II2

2.10.2020.(1.)

9.10.2020.(2.)

  9.11.2020.    

Економско пословање

20.10.2020.(г.уторак)

21.10.2020.(г. среда)

Рачуноводство

13.10.2020. (уторак)

14.10.2020. (среда)

ПКК

5.10.2020.(1.)

7.10.2020.(2.)

Јавне финансије

9.10.2020.

16.10.2020.

Математ.

9.10.2020.

III1

16.10.2020.(1.)

23.10.2020.(2.)

 

21.10.2020.(2.)

28.10.2020.(1.)

   

Статистика

22.10.2020. и 29.10.2020.

Рачуноводство

29.9.2020.

5.10.2020.

Математика

30.9.2020.(1.)

7.10.2020.(2.)

Пословна информатика

7.10.2020.(2.)

12.10.2020.(1)

 
III2  

10.11.2020.(1.)

16.11.2020.(2.)

19.11.2020.

3.недеља октобра

 

Рачуноводство

25.9.2020.(2.)

29.9.2020.(1.)

Математика

9.10.2020.

Енглески језик

6.10.2020.(1.)

12.10.2020.(2)

Статистика

8.10.2020.

14.10.2020.

Пословна информатика

6.10.(2.)

16.10.2020.(1.)

IV1

5.10.2020.(1.)

12.10.2020.(2.)

 

21.10.2020.(1.)

28.10.2020.(2.)

23.10.2020.

 

Статистика

8.10.и12.10 (1.)

5.11.и

9.11.2020.(2.)

Рачуноводство

25.9.2020.

25.11.2020.

Маркетинг

14.10.2020.(1)

7.10.2020.(2.)

Математика

29.9.2020.(1.)

6.10.2020.(2.)

 
IV2 2.недеља октобра

26.10.2020.(1.)

2.11.2020.(2.)

24.11.2020.

Рачуноводство

1.недеља новембра 4.11.

 

Рачуноводство

23.9.2020. (обе групе)

Математика

12.10.2020.

Енглески језик

9.10.2020.(1.)

12.10.2020.(2)

Статистика

5.10.2020.(1.)

12.10.2020.(2)

Маркетинг

13.10.(1.)

8.10.2020(2.)

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА KOМЕРЦИЈАЛИСТА

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик

Немачки

језик

Математика

Предмет,

датум

Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I4  

23.11.2020.(1.)

30.11.2020.(2.)

 

 13.11.2020.

(1.)

4.11.2020. (2.)

Енглески језик

19.10.2020.(1.)

26.10.2020.(2.)

Физика

12.10.2020.(1.)

21.10.2020.(2.)

Рач.у трг.

6.10.2020. (2.)

14.10.2020.(1.)

Немачки језик

29.10.2020.(1.)

2.11.2020.(2.)

 Maтематика

30.09.2020.(1.)

7.10.2020.(2.)

II4

1.10.2020.(1.)

8.10.2020.(2.)

   

 29.10.2020.(1.)

22.10.2020.

(2.)

Биологија

2.10.2020.(1.)

7.10.2020.(2.)

Рачун.у трг.

26.10.2020.(2.)

29.10.2020.(1.)

Енглески језик

13.10.2020.(А)

20.10.2020.(Б)

ОВП

21.10.2020.

Немачки језик

26.10.2020. (1.)

2.11.2020.(2.)

ОНП

5.10.2020.

III4  

23.11.2020.(1.)

  19.11.2020.

Обука у ВП

6.10.2020.

Енглески језик

19.10.2020.(1.)

26.10.2020.(2.)

Трговинско пословање

5.10.2020.(1.)

12.10.2020.(2.)

Немачки језик

29.10.2020.(1.)

2.11.2020.(2.)

Математика

9.10.2020.

ОНП

7.10.2020.

Обука у бироу

6.10.2020.

IV4  

19.11.2020.

(1.)

  27.11.2020.

Енглески језик

21.10.2020.(1.)

28.10.2020.(2.)

Трговинско пословање

30.9.2020.(1.)

5.10.2020.(2.)

Маркетинг

30.9.2020.

И

5.10.2020.

Предузетништво

1.10./7.10.2020.

Обука у бироу

2.10.2020.

Немачки језик

26.10.2020.(1.)

2.11.2020.(2.)

Математика

7.10.2020.

                     

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I3

1.10.2020.(1.)

8.10.2020.(2.)

 

21.10.2020.(1.)

28.10.2020.(2.)

 

Рачуноводство

1.10.2020(1.)

5.10.2020(2.)

Физика

14.10.2020.(1.)

21.10.2020.(2.)

Банкарско пословање

12.10.2020.(1.)

7.10.2020.(2.)

Математика

30.9.2020.(1.)

5.10.2020.(2.)

   
II3

28.9.2020.(1.)

5.10.2020.(2.)

 

21.10.2020.(2.)

28.10.2020.(1.)

 

Биологија

2.10.2020.(1.)

7.10.2020.(2.)

Математика

30.9.2020.(1.)

6.10.2020(2.)

Енглески језик

15.10.2020.(1.)

22.10.2020.(2.)

Банкарско пословање

14.10.2020.(1.)

9.10.2020.(2.)

Рачуноводство

12.10.2020.(2.)

16.10.2020.(1.)

 
III8

1.10.2020.(1.)

8.10.2020.(2.)

25.11.2020.

(1.)

 27.10.2020.

3.11.2020.

 

Обука у ОД

16.10.2020.обе групе

Статистика

6.10.и 3.11.2020.

Енглески језик

15.10.2020.(1.)

21.10.2020.(2.)

Банкарска обука

21.9, 9.11.2020.

Банкарско пословање

13.10.2020.(1.)

6.10.2020.(2.)

 Математика

29.9.2020.

8.10.2020.

IV3    

6.11.2020.(1.)

13.11.2020.(2.)

Изабрана поглавља математике

12.10.2020.(1.)

Обука у ОД

29.9.2020. обе групе

Обука у ОД
20.10.2020.

Обе групе

Банкарска обука

1.10.2020.

Обе групе

Банкарско пословање

16.10.2020.(1.)

19.10.2020.(2.)

Маркетинг

21.10.2020.

Математ.

30.9.и

7.10.'20.

IV6

5.10.2020.(2.)

12.10.2020.(1.)

  26.11.2020.  

Енглески језик

13.10.2020.(1.)

19.10.2020.(2.)

Банкарска обука

28.10.2020.

Обука у ОД

2.10.2020.

Обе групе

Банкарско пословање

15.10.2020.(1.)

8.10.2020.(2.)

Маркетинг

13.10.2020.

Предузет.

1.10/

6.10.2020.

Математика

13.10.2020.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ТРГОВАЦ

  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ...
Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Други предмет Други предмет Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум Предмет, датум
I7

13.10.2020.(1.)

20.10.2020.(2.)

 

21.10.2020.(1.)

28.10.2020.(2.)

   

Рачунарство и информатика

15.10.2020.

Техника продаје и услуге купцима

6.10.2020.

19.10.2020.

Математика

23.9.2020(2.)

29.9.2020.(1.)

Енглески језик

15.10.2020.(1.)

22.10.2020.(2.)

 
II7

19.10.2020.(1.)

26.10.2020.(2.)

 

30.10.2020.(2.)

6.11.2020.(1.)

   

Енглески језик

14.10.2020.(1.)

21.10.2020.(2.)

Математика

2.10.2020.(1.)

5.10.2020.(2.)

Техника продаје и услуге купцима

30.9.2020.

7.10.2020.

   
III7

13.10.2020.(1.)

20.10.2020.(2.)

     

Географија

6.10.2020.

13.10.2020.

 Математика

30.10.2020.

23.10.2020.

 

Набавка и физичка дистрибуција

1.10.и 8.10.2020.

   

Бројач посета

293758
ДанасДанас51
ЈучеЈуче206
Ове седмицеОве седмице240
Овог месецаОвог месеца3996
Укупно Укупно 293758