Назив секције Руководилац секције Дан и време одржавања часова
1. Географска и еколошка секција Горан Шипетић, Драгана Белић Четвртак 7. час
2. Драмска / рецитаторска секција Татјана Пајић, Јасмина Обренић Понедељак 7. час
3. Секције физичког васпитања Драган Томић, Јелена Кандић, Иван Јањић, Милан Тодоровић
4. Секције из историје Славица Салемовић Четвртак међусмена
5. Секција Сајмови Данијела Рвовић, Драгана Јаковљевић, Селена Пантовић Среда међусмена
6. Секција Ученичка компанија Данијела Рвовић, Драгана Јаковљевић, Селена Пантовић Четвртак међусмена
7. Рачуноводствена секција Катарина Ћурчић Понедељак међусмена
8. Секција за пословни бонтон Јелена Поповић, Јована Шеловић

Уторак међусмена

Петак први час када је напрана смена поподне

9. Пословни изазов Ивана Милисављевић
10. Новинарска секција Павле Брковић Уторак међусмена
11. Секција за маркетинг школе и односа са јавношћу Зорица Максимовић Петак међусмена