Извештај о раду Секције тима за маркетинг и односе са јавношћу

Чланови Секције тима за маркетинг били су ученици четвртог разреда образовних профила Економски техничар и Финансијски администратор.

Назив секције Секција тима за маркетинг школе и односа са јавношћу
Разред Четврти
Наставник Сања Николић
Месец Теме Број часова
септембар Укључивање талентованих и надарених ученика у рад секције и представљање плана рада 1
октобар – новембар

Ажурирање података за сајт и фејсбук страницу школе

Предлагање допуна сајта школе

2
децембар

Уређивање промотивног материјала и презентације школе

Слање честитки партнерима школе

3

2

јануар – фебруар Ажурирање података за сајт и фејсбук страницу школе 2
март Представљање наше школе ученицима основних школа завршних разреда 4
април – мај Представљање образовне понуде на Сајму ВПД

3

УКУПНО 17