У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeamsприлагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Платформа се успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних материјала и учење на даљину. Напомињемо да је компанија Microsoft учинила платформу бесплатном за све школе у Републици Србији, како у току кризног периода, тако и касније.

У наредних неколико дана Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће свим школама доставити довољан број приступних налога, тако да сви наставници и ученици могу да користе ову платформу за удаљено извољење наставе. Налози ће бити достављени путем мејла који је школа у информационом систему Доситеј определила за комуникацију са Министарством, након чега ће одговорне особе у школама дистрибуирати налоге наставницима и ученицима (ученицима ће се анонимизирани налози достављати посредством разредног старешине и родитеља).

Како би се наставницима олакшало коришћење поменуте платформе, поред упутстава која су доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, припремљене су и одговарајуће онлајн обуке за наставнике. Предвиђено је да онлајн обуке почну од петка 20.3.2020. године и намењене су првенствено наставницима. Распоред обука за март 2020. је дат у наставку, заједно са кратким упутством за приступ обукама. У припреми су и видео упутства за рад са платформом, која ће у наредних дан-два постати доступна на истој адреси на којој су већ доступна текстуална упутства.

Напомињемо да је платформа изузетно погодна за припрему дигиталних садржаја, за интерактивну онлајн наставу, размену садржаја, постављање задатака и прикупљање решења и одговора. Платформа омогућава коришћење веб апликација Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams, као и других апликација доступних у пакеду MS Office 365.

У складу са наведеним, неопходно је да информацију о обукама за коришћење платформе што пре проследите свим наставницима у Вашој школи, те да у наредних неколико дана очекујете поруку (e-mail) са параметрима за приступ платформи за све наставнике и ученике у Вашој школи.

Срдачно,

Сектор за дигитализацију у просвети и науци

Распоред обука на даљину за удаљено учење на Office 365 платформи (фокус наTeams платформу прилагођену учењу на даљину)

Преноси предавања су јавни, а за приступ је потребно инсталирати Teams апликацију доступну на овој вези,и покренути линк из прозора интернет прегледача.

ПЕТАК 20.3.2020.  Преглед Office 365 апликација и дељење докумената кроз Teams и OneDrive

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дат преглед услуга доступних на платформи Office 365 и бити направљен увод у дељење докумената кроз веб апликације Teams и OneDrive.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

СУБОТА 21.3.2020.  Приступ Teams веб апликацији и основни рад са ученицима у Teams-у

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дати сценарио рада са ученицима у Teams-у прилагођеном настави на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

ПОНЕДЕЉАК 23.3.2020  Преглед Office 365 апликација и дељење докумената кроз Teams и OneDrive

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дат преглед услуга доступних на централизованој платформи Office 365 и бити направљен увод у дељење докумената кроз веб апликацијеTeams и OneDrive.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

УТОРАК 24.3.2020. Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити представљен рад дигиталне бележнице OneNote и њено повезивање са Teams централним чвориштем за учење на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

СРЕДА 25.3.2020. Препоруке и идеје за припрему наставе на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити дате препоруке за припрему наставе на даљину: различити сценарији, чести проблеми и могућа решења, ресурси за стручно усавршавање наставника.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

ЧЕТВРТАК 26.3.2020.  Приступ Teams веб апликацији и основни рад са ученицима у Teams-у

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дати сценарио рада са ученицима у Teams-у прилагођеном настави на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

СУБОТА 28.3.2020. Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити представљен рад дигиталне бележнице OneNote и њено повезивање са Teams централним чвориштем за учење на даљину.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

ПОНЕДЕЉАК 30.3.2020. Препоруке и идеје за припрему наставе на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити дате препоруке за припрему наставе на даљину: различити сценарији, чести проблеми и могућа решења, ресурси за стручно усавршавање наставника.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 1. Детаљно прочитати упутство МПНТР од 17.03.2020. године (прилог 1) у коме се налазе одговори на све недоумице које се у први мах могу појавити
 2. Сви наставници су у обавези да реализују активности у складу са својим задужењима као одељењске старешине и предметни наставници
 3. Сви наставници морају у наредном периоду пратити обавештења на сајту школе, е-маил адресама и званичној вибер групи школе.
 4. У контролисаним условима, поштујући мере заштите, наставници који немају техничке услове, могу послове наставе на даљину обављати из школе. Школа ће бити отворена сваког дана од понедељка до петка од 08-11 часова и дежураће један представник управе школе и један представник помоћног особља.
 5. Када добије од одељењског старешине податке о ученицима наставник сам бира на који ће начин реализовати наставу са ученицима (вибер, е-маил, Гугл учионица...).
 6. При реализацији наставе придржавати се свог оперативног плана, а садржаје са РТС планете користити као допунски извор информација али их уводити као садржај у дневнику. Акценат је на кључним појмовима и знањима.
 7. У слању наставног материјала ученицима придржавати се распореда часова и недељног фонда часова
 8. Наставник уписује часове у електронски дневник почевши од понедељка, 23.03.2020. године. Уколико је неко реализовао часове од 16.03-20.03. исте може уписати и у тој недељи. Часове уписивати у складу са важећим распоредом часова и смена. У белешку о часу обавезно навести начин реализације (вибер, е-маил, Гугл учионица...)
 9. Када МПНТР објави распоред часова на платформи РТС планета, линк са истим ће бити објављен на сајту школе.
 10. Према допису МПНТР од 17.03.2020. (прилог 1) обавеза наставника је да на недељном нивоу достави Оперативни план рада наставникa. План (прилог 2) се доставља на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. до понедељка за претходну недељу.
 11. За све облике техничке подршке обратити се :
 • Јовани Шеловић – стручно веће професора српског језика
 • Филипу Гвозденовићу – друштвене науке и професори физичког
 • Дејану Златићу – стручно веће професора математике и енглеског језика
 • Марији Цветић и Драгани Јаковљевић – професори економске групе предмета
 • Павлу Брковићу – управа школе

Колегијуму су присуствовали директор, помоћник директора, педагог, психолог и представници свих стручних већа

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког разоја, а у складу са одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије, директор Економске школе у Чачку доноси следеће одлуке које су обавезујуће за све чланове колектива

1. Руководство школе са техничким особљем свакодневно ће дежурати ради праћења и пријема упутстава за рад током ванредног стања.

2. Свим наставницима прослеђујемо допис - Остваривање образовно - васпитног рада учењем на даљину за ученике основних и средњих школа, који је основа за планирање рада сваког наставника за време трајања ванредног стања.

3. Сва детаљнија упутства везана за допис из тачке 2 која будемо добили од Министарства просвете, проследићемо свим члановима Наставничког већа или ћемо сазвати Наставничко веће да би у потпуности реализовали упутства дата од стране Министарства. Уколико буде потребно, а у складу са мерама заштите, организоваћемо састанаке по стучним већима. Ову активност ћемо реализовати у најкраћем временском периоду сходно претходном допису и обавезама које из њега проистичу. Почетак реализације образовно - васпитног рада на даљину је уторак, 17.март.2020. 

4. Сви чланови колектива у обавези су да прате сајт школе и своју електронску пошту преко које ће управа школе давати инструкције за рад у време ванредног стања. Непоседовање електронске поште, запосленог не ослобађа обавеза које проистичу из дописа Министарства просвете. Сви чланови колектива који немају техничке могућности да од куће комуницирају са ученицима, морају се обратити управи школе у циљу спровођења радних обавеза које проистичу из поменутог дописа. Уколико педагогу школе нису доставили своју имејл адресу или су је мењали, адресу морају доставити педагогу школе на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. до уторка 17.03.2020. 

Молим све запослене да своје радне обавезе у оваквим ванредним приликама доследно извршавају јер је то наша обавеза и одговорност.

Директор школе